Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15

Dodano: 26.06.2015
Numer naboru: RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15
Termin naboru: od 2015-07-27 00:00 do 2015-11-27 23:59
O┼Ť priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddzia┼éanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Bud┼╝et naboru [PLN] 13 103 906,45

Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego pe┼éni─ůcy funkcj─Ö Instytucji Zarz─ůdzaj─ůcej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020 og┼éasza konkurs o┬ádofinansowanie projekt├│w w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna,┬áPoddzia┼éanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego ÔÇô RIT Subregionu Zachodniego

obejmuj─ůcy nast─Öpuj─ůce typy projekt├│w:

  1. Przebudowa1, budowa przedszkoli2, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego3 wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ograniczenia i limity w realizacji projekt├│w, w tym r├│wnie┼╝ szczeg├│lne warunki dost─Öpu dla konkursu:

  • procentowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego w wojew├│dztwie ┼Ťl─ůskim dla naboru w roku 2015 wynosi 65,56 %, dane za 2012 r. wed┼éug GUS,
  • koszt budowy/ rozbudowy placu zabaw nie mo┼╝e przekroczy─ç kwoty 150 000 z┼éotych,
  • aplikowa─ç o dofinansowanie mog─ů wnioskodawcy, kt├│rych projekty b─Öd─ů realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.

O dofinansowanie mog─ů ubiega─ç si─Ö nast─Öpuj─ůce┬átypy podmiot├│w:

  1. Jednostki samorz─ůdu terytorialnego, ich zwi─ůzki i stowarzyszenia;
  2. Inne pa┼ästwowe lub samorz─ůdowe jednostki sektora finans├│w publicznych, kt├│rych ustawowym lub statutowym zadaniem jest pe┼énienie zada┼ä publicznych w zakresie edukacji;
  3. Organizacje pozarz─ůdowe;
  4. Osoby prawne i fizyczne b─Öd─ůce organami prowadz─ůcymi przedszkola, oddzia┼éy przedszkolne przy szko┼éach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego;4
  5. Ko┼Ťcio┼éy i zwi─ůzki wyznaniowe oraz osoby prawne ko┼Ťcio┼é├│w i innych zwi─ůzk├│w wyznaniowych.

Wymienione powy┼╝ej podmioty mog─ů realizowa─ç przedsi─Öwzi─Öcia w ramach projekt├│w partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program├│w w zakresie polityki sp├│jno┼Ťci finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020, jak r├│wnie┼╝ w ramach projekt├│w hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie mo┼╝e przekroczy─ç alokacji przyznanej na konkurs.

Minimalny wk┼éad w┼éasny: 15 % koszt├│w kwalifikowalnych. Nie zosta┼éa okre┼Ťlona minimalna i maksymalna warto┼Ť─ç projektu.

Nab├│r wniosk├│w o dofinansowanie realizacji projekt├│w b─Ödzie prowadzony┬á┬áod dnia 27.07.2015 r. do dnia 30.10.2015 r. (ze wzgl─Öd├│w technicznych termin wyd┼éu┼╝ono do 27.11.2015 r.)┬áWnioski z┼éo┼╝one po up┼éywie terminu zamkni─Öcia naboru b─Öd─ů pozostawione bez rozpatrzenia.

Termin rozstrzygni─Öcia konkursu:
Instytucja Organizuj─ůca Konkurs na podstawie┬á┬ž 6 ust. 3┬áREGULAMIN├ôW┬áKONKURS├ôW┬ádedykowanych dla dzia┼éania 12.1.┬áInfrastruktura wychowania przedszkolnego┬áw ramach┬áOsi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna,┬áwyd┼éu┼╝a ocen─Ö z┼éo┼╝onych wniosk├│w o dofinansowanie dla konkursu RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15. W zwi─ůzku z powy┼╝szym pierwotnie okre┼Ťlony termin rozstrzygni─Öcia konkursu: luty 2016 r. ulega zmianie i wyniesie:┬á18 maj 2016.┬áZmiany termin├│w podyktowane s─ů z┼éo┼╝ono┼Ťci─ů proces├│w oceny wniosk├│w o dofinansowanie wyst─Öpuj─ůcych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa ┼Ťl─ůskiego na lata 2014 ÔÇô 2020.

Wniosek o dofinansowanie wraz z za┼é─ůcznikami nale┼╝y wype┼éni─ç┬áwy┼é─ůcznie┬áw formie elektronicznej, za pomoc─ů udost─Öpnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dost─Öpnego pod adresem:┬áhttps://lsi.slaskie.pl/┬á).

Wnioski o dofinansowanie, wype┼énione w LSI, przyjmowane b─Öd─ů┬áwy┼é─ůcznie┬áw formie elektronicznej za po┼Ťrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej,┬áhttps://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Us┼éug Administracji Publicznej,┬áhttp://www.epuap.gov.pl). Wniosek nale┼╝y podpisa─ç za pomoc─ů bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

Ocena wniosk├│w b─Ödzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitoruj─ůcy RPO WSL 2014-2020.

┼Ürodki odwo┼éawcze przys┼éuguj─ůce sk┼éadaj─ůcemu wniosek okre┼Ťlono w regulaminie procedury odwo┼éawczej dla IZ RPO WSL ÔÇô Zasady wnoszenia i rozpatrywania protest├│w.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl.

[1] Zgodnie z rozdz.1 art. 3 pkt. 6, 7a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414, z p├│┼║n. zm.).

[2] Budowa nowych obiekt├│w jedynie w przypadku udokumentowania braku mo┼╝liwo┼Ťci wykorzystania/adaptacji istniej─ůcych budynk├│w.

[3] Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporz─ůdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniaj─ůcym rozporz─ůdzenie w sprawie rodzaj├│w innych form wychowania przedszkolnego, warunk├│w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dzia┼éania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) rozumie si─Ö punkty przedszkolne i zespo┼éy wychowania przedszkolnego.

[4] Zgodnie z rozporz─ůdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniaj─ůcym rozporz─ůdzenie w sprawie rodzaj├│w innych form wychowania przedszkolnego, warunk├│w tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dzia┼éania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) poprzez inne formy wychowania przedszkolnego rozumie si─Ö punkty przedszkolne i zespo┼éy wychowania przedszkolnego.

Wi─Öcej informacji mo┼╝na znale┼║─ç na stronie www.rpo.slaskie.pl

Logotypu EU