Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Dodano: 17.10.2016

Informujemy, że od 14 października 2016 obowiązuje znowelizowana wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Właściwy dokument, a także opis najważniejszych wprowadzonych zmian są dostępne w Portalu Funduszy Europejskich.

Logotypu EU