Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowy nab贸r w zakresie aktywnych form przeciwdzia艂ania bezrobociu

Dodano: 30.05.2018

30 maja 2018 r. otwieramy nab贸r w ramach poddzia艂ania 7.1.2 Poprawa zdolno艣ci do zatrudnienia os贸b poszukuj膮cych pracy i pozostaj膮cych bez pracy na obszarach rewitalizowanych 鈥 RIT Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego (nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18).

Kto mo偶e otrzyma膰 dofinansowanie?

W odniesieniu do typ贸w operacji 1-3:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si臋 o dofinansowanie realizacji projekt贸w w ramach konkursu s膮聽wszystkie podmioty聽鈥 z wy艂膮czeniem os贸b fizycznych (nie聽dotyczy os贸b prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub o艣wiatow膮 na podstawie przepis贸w odr臋bnych), w tym:

 • agencje zatrudnienia;
 • instytucje szkoleniowe;
 • instytucje dialogu spo艂ecznego;
 • instytucje partnerstwa lokalnego;
 • Lokalne Grupy Dzia艂ania.

W odniesieniu do typu 4 operacji:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania si臋 o dofinansowanie realizacji projekt贸w w ramach konkursu s膮 wy艂膮cznie podmioty prowadz膮ce agencje zatrudnienia oraz podmioty, o聽kt贸rych mowa w聽art. 18c ust. 1 pkt 2i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o聽promocji zatrudnienia i聽instytucjach rynku pracy, po聽uzyskaniu akredytacji, o聽kt贸rej mowa w聽art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.

Na co mo偶na otrzyma膰 dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy/Projektodawcy mog膮 sk艂ada膰 wnioski na聽ni偶ej wskazane typy operacji:

 1. Instrumenty i us艂ugi rynku pracy s艂u偶膮ce indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie okre艣lenia 艣cie偶ki zawodowej (obligatoryjne)[1]:
  a. identyfikacja potrzeb os贸b pozostaj膮cych bez zatrudnienia oraz diagnozowanie mo偶liwo艣ci w聽zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
  b. kompleksowe i indywidualne po艣rednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z聽kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupe艂niania kompetencji i聽kwalifikacji zawodowych.
 2. Instrumenty i us艂ugi rynku pracy skierowane do os贸b, u kt贸rych zidentyfikowano potrzeb臋 uzupe艂nienia lub聽zdobycia nowych umiej臋tno艣ci i kompetencji, w聽tym m.in.:
  a. nabywanie, podwy偶szanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezb臋dnych na rynku pracy w kontek艣cie zidentyfikowanych potrzeb osoby, kt贸rej udzielane jest wsparcie, m.in.聽poprzez wysokiej jako艣ci szkolenia[2].
 3. Instrumenty i us艂ugi rynku pracy s艂u偶膮ce zdobyciu do艣wiadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawc贸w jak i przedsi臋biorc贸w, w tym m.in.:
  a. nabywanie lub uzupe艂nianie do艣wiadczenia zawodowego oraz praktycznych umiej臋tno艣ci w聽zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez sta偶e
  i praktyki[3], spe艂niaj膮ce standardy wskazane w聽Europejskich Ramach Jako艣ci Praktyk i聽Sta偶y oraz w Polskich Ramach Jako艣ci Sta偶y i Praktyk;
  b. wsparcie zatrudnienia osoby pozostaj膮cej bez zatrudnienia u przedsi臋biorcy lub innego pracodawcy, stanowi膮ce zach臋t臋 do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie koszt贸w subsydiowania zatrudnienia[4]聽dla os贸b, u聽kt贸rych zidentyfikowano adekwatno艣膰 tej formy wsparcia, refundacj臋 wyposa偶enia lub doposa偶enia[5]聽stanowiska (wy艂膮cznie w po艂膮czeniu z subsydiowanym zatrudnieniem[6]).
 4. Dzia艂ania EURES zwi膮zane z bezpo艣rednim 艣wiadczeniem us艂ug dla os贸b bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawc贸w:
  a. po艣rednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmuj膮ce dzia艂ania, o kt贸rych mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i聽instytucjach rynku pracy
  oraz inne us艂ugi 艣wiadczone w ramach tej sieci, okre艣lone w聽przepisach Unii Europejskiej.

Logotypu EU