Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowy nabór w zakresie rewitalizacji

Dodano: 30.05.2017

Od 30 czerwca przyjmujemy wnioski w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-167/17 dotyczącym poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tym konkursie?

Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/ pokolejowych oraz w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia. Zagospodarowanie przestrzeni miejskich.

Kto otrzyma dofinansowanie?

Między innymi Jednostki Samorządu Terytorialnego, instytucje kultury, kościoły i zwiazki wyznaniowe, przedsiębiorcy.

Jaki jest termin składania wniosków?

Od 30 czerwca do 30 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu przewidujemy na marzec 2018 roku.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU