Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Odwołanie konkursu z poddziałania 7.1.2. dla Subregionu Zachodniego

Dodano: 02.07.2019

Uwaga!

Planowany na sierpień br. konkurs z poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego nie zostanie ogłoszony.

Przyczyna:

Przeprowadzona w Subregionie Zachodnim analiza wykazała bardzo małe zainteresowanie przedmiotowym naborem. Istnieje zatem spore ryzyko, że nabór zakończyłby się bez wyboru projektów do dofinansowania.

Skutek:

Konkurs dla tego poddziałania nie zostanie już ogłoszony.

Logotypu EU