Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Przesuniecie terminu ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego

Dodano: 13.11.2015

Przesunięciu ulega termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego (poddziałania: 12.2.1 i 12.2.2).

Konkurs jest przewidziany dla poszczególnych subregionów w ramach wsparcia zintegrowanych i regionalnych inwestycji terytorialnych (ZIT/RIT), a  przedmiotem projektów ma być przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zarząd Województwa uznał, iż zanim formalnie rozpocznie się nabór projektów w tym obszarze, powinny zakończyć się  prace nad ostatecznym kształtem dokumentów strategicznych ZIT/RIT.

W związku z tym, niezwłocznie po zakończeniu prac nad pełną dokumentacją umożliwiającą ogłoszenie tego naboru poinformujemy o nowym terminie jego otwarcia.

Logotypu EU