Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT – kolejny nabór!

Dodano: 29.11.2017

29 grudnia 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków w konursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17 dotyczącym poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, której celem jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 29 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu
Wrzesień 2018 r.

Budżet naboru
26 083 200,00 PLN

Logotypu EU