Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 30.05.2017

Informujemy, że 30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16 dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT.

Alokacja w konkursie wynosząca prawie 26 mln zł, pozwoliła na dofinansowanie 6 projektów.

Wybrano do dofinasowania projekty złożone przez:

  1. Miasto Żory
  2. Miasto Racibórz
  3. Miasto Wodzisław Śląski
  4. Miasto Rybnik
  5. Miasto Jastrzębie-Zdrój
  6. Miasto Rydułtowy

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu oraz w ogłoszeniu naboru.

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16

Imienna lista Członków KOP

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU