Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięty konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16

Dodano: 24.04.2017

19 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16 w ramach poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego. Do dofinansowania wybrano jeden projekt o wartości całkowitej 420 352,50 zł i dofinansowaniu na poziomie 357 299,62 zł.

Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

Logotypu EU