Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Spotkanie informacyjne: Bezpieczna oraz sprawna realizacja inwestycji budowlanych w ramach Poddziałania 4.3.2

Dodano: 04.11.2016

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku jako IP RIT Subregionu Zachodniego zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z ogłoszonym konkursem RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

Informacje szczegółowe dotyczace spotkania informacjnego znajdują się pod tym adresem.

Logotypu EU