Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów w ramach poddziałań 7.1.2 RIT Zachodni i 7.1.3 RLKS

Dodano: 05.06.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedziba w Rybniku – IP RIT Subregionu Zachodniego zapraszają na

spotkanie informacyjne dla wnioskodawców projektów z poddziałań: 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – RLKS

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 14.06.2018 r. (czwartek)
Godz. spotkania: 10:00-14:00
Rejestracja: 9:30-10:00
Miejsce: Rybnik, ul. Księdza Józefa Szafranka 7, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Rybniku, Sala szkoleniowa

Tematyka spotkania: 

  1. Omówienie zasad konkursów:
    nr RPSL.7.01.02-IZ.01-24-056/18,
    nr RPSL.7.01.03-IZ.01-24-054/18.
  2. Omówienie kryteriów wyboru projektów.
  3. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków.
  4. Zwalczanie nadużyć finansowych.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa do 13.06.2018 r. (godzina 14:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO.

Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników. 

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
• Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
• Spotkanie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt:

W przypadku pytań dotyczących organizacji spotkania prosimy o kontakt z Pawłem Tułodzieckim pod numerem telefonu  32 42 22 446, adres e-mail: p.tulodziecki@subregion.pl

Agenda: 

Agenda 14 czerwca 2018 r

Logotypu EU