Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu z poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 08.11.2018

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Wojewódzki Urząd Pracy zapraszają na:

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-062/18 z poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RIT Subregionu Zachodniego

Organizator:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 17 grudnia 2018 r. (poniedziałek)
Godz. spotkania: 10:00-12:00
Miejsce: Rybnik, ul. J. i F. Białych 7, 2 piętro, Biuro Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku

Tematyka spotkania:

1. Przedstawienie najważniejszych zapisów regulaminu konkursowego oraz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach aplikacyjnych;
2. Strategia RIT oraz kryteria zgodności ze Strategią RIT Subregionu Zachodniego;
3. Wytyczne kwalifikowalności wydatków i zwalczanie nadużyć finansowych.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wypełnienie FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do dnia 13 grudnia br. do godz. 15:00.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.  W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Kontakt:

Paweł Tułodziecki, tel.: 32 42 22 446, adres e-mail: p.tulodziecki@subregion.pl.

Logotypu EU