Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16

Dodano: 11.04.2016

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku i Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia br.

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ

Logotypu EU