Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja wersji 14.0

Dodano: 17.10.2018

16 października 2018 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 14.0.

Aktualizacji podległy :

  • załącznik nr 3 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań dokonano zmian wynikających z podjętych Uchwał Komitetu Monitorującego RPO WSL.
  • załącznik nr 4 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, usunięte zostały projekty oraz dodane nowo zidentyfikowane.

Aktualna wersja dokumentu znajduje się w dziale: Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Logotypu EU