Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT – kolejny nabór!

Dodano: 31.10.2017

22 grudnia 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków w konursie nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17 dotyczącym poddziałania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT

Kto może otrzymać dofinansowanie?
wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 22 grudnia 2017 r. do 22 marca 2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu
Październik 2018 r.

Budżet naboru
13 253 673,52 PLN

Logotypu EU