Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ładowanie Wydarzenia

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach

Szkolenie

Prowadzenie ewidencji księgowej, w tym kwalifikowalność VAT w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin i miejsce szkolenia:
Termin: 7 czerwca 2019 r. (piątek)
Godz. szkolenia: 9:00-15:00
Rejestracja: 8:30-9:00
Miejsce: Katowice

Tematyka szkolenia:

 • Zasady prowadzenia księgowości projektu;
 • Zakładowy plan kont;
 • Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych;
 • Koszty bezpośrednie i pośrednie;
 • Personel projektu;
 • Rozliczanie delegacji personelu projektu;
 • Księgowanie zaliczek, kosztów umów cywilno-prawnych personelu projektu, wydatków refakturowanych;
 • Wspólne warunki kwalifikowalności wydatków w odniesieniu do przykładowych kategorii wydatków kwalifikowalnych;
 • Poprawność kwalifikowania  w projekcie podatku VAT;
 • Oświadczenia o częściowym kwalifikowaniu podatku VAT;
 • Eliminacja podejrzenia/ ryzyka podwojnego finansowania wydatków;
 • Zapisy umowy o dofinansowanie, przewodnika dla beneficjentów, instrukcji wypełniania wniosków o płatność;
 • Dokumenty niezbędne przy złożeniu pierwszego wniosku o płatność;
 • Dokumenty niezbędne przy złożeniu wniosku o płatność końcową.

Prowadzący

Gabriela Suski- Borek– doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stały współpracownik wielu firm szkoleniowych, urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie.

Audytor realizacji projektów unijnych.

Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów.
Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 27.05.2019 r. (godzina 09:00) do 05.06.2019 r. (godzina 15:00). Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie  FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji, gdy zostanie osiągnięta maksymalna liczba uczestników.

• Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.
• Szkolenia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.
• Informujemy, że szkolenie jest BEZPŁATNE.
 Zachęcamy do wpisywania pytań lub zagadnień do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI – w formularzu rejestracyjnym).

»»WAŻNE««
Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń na szkolenie celem umożliwienia udziału w nim jak najszerszego grona beneficjentów/potencjalnych beneficjentów Programu.
!! W związku z czym prosimy o wpisanie numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego (lub planowanego do realizacji) w ramach RPO WSL 2014-2020 w formularzu rejestracyjnym, co zwiększy szanse na pozytywną rekrutację na szkolenie.
!!! Również z tego względu ograniczamy udział w szkoleniu maksymalnie do 2 osób z jednej Instytucji.
!!!! Zgłoszenia uczestników, którzy brali już udział w szkoleniu z danego zakresu będą odrzucane.
!!!!! Rezygnację z udziału w szkoleniu należy zgłosić na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie, co najmniej na dwa dni robocze przed terminem szkolenia do godz. 15:00, pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Anna Beta szkoleniarpo@slaskie.pl

tel. 32 77 99 186

lub

Michał Banek szkoleniarpo@slaskie.pl 

(32) 77 99 185

Szczegóły

Data: 07 czerwca
Czas: 9:00 - 15:00
Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Miejsce
Katowice

Logotypu EU