Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

艁adowanie Wydarzenia

Prowadzenie ewidencji ksi臋gowej, w tym kwalifikowalno艣膰 VAT w projektach

Szkolenie

Prowadzenie ewidencji ksi臋gowej, w tym kwalifikowalno艣膰 VAT w projektach wsp贸艂finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego na lata 2014-2020

Organizator:

Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa 艢l膮skiego

Termin i miejsce szkolenia:
Termin:聽7 czerwca 2019 r. (pi膮tek)
Godz. szkolenia:聽9:00-15:00
Rejestracja:聽8:30-9:00
Miejsce:聽Katowice

Tematyka szkolenia:

 • Zasady prowadzenia ksi臋gowo艣ci projektu;
 • Zak艂adowy plan kont;
 • Instrukcja obiegu i archiwizowania dokument贸w ksi臋gowych zwi膮zanych z realizacj膮 projekt贸w unijnych;
 • Koszty bezpo艣rednie i po艣rednie;
 • Personel projektu;
 • Rozliczanie delegacji personelu projektu;
 • Ksi臋gowanie zaliczek, koszt贸w um贸w cywilno-prawnych personelu projektu, wydatk贸w refakturowanych;
 • Wsp贸lne warunki kwalifikowalno艣ci wydatk贸w w odniesieniu do przyk艂adowych kategorii wydatk贸w kwalifikowalnych;
 • Poprawno艣膰 kwalifikowania聽 w projekcie podatku VAT;
 • O艣wiadczenia o cz臋艣ciowym kwalifikowaniu podatku VAT;
 • Eliminacja podejrzenia/ ryzyka podwojnego finansowania wydatk贸w;
 • Zapisy umowy o dofinansowanie, przewodnika dla beneficjent贸w, instrukcji wype艂niania wniosk贸w o p艂atno艣膰;
 • Dokumenty niezb臋dne przy z艂o偶eniu pierwszego wniosku o p艂atno艣膰;
 • Dokumenty niezb臋dne przy z艂o偶eniu wniosku o p艂atno艣膰 ko艅cow膮.

Prowadz膮cy

Gabriela Suski- Borek鈥 do艣wiadczony wyk艂adowca z wieloletni膮 praktyk膮, niezale偶ny konsultant z dziedziny rachunkowo艣ci, finans贸w i analizy finansowej oraz rachunkowo艣ci i sprawozdawczo艣ci bud偶etowej. Wsp贸艂pracownik naukowy Akademii Leona Ko藕mi艅skiego w Warszawie. Sta艂y wsp贸艂pracownik wielu firm szkoleniowych, urz臋d贸w marsza艂kowskich, Ministerstwa Gospodarki w zakresie rachunkowo艣ci finansowej, finans贸w, rachunku koszt贸w, rachunkowo艣ci zarz膮dczej, finans贸w przedsi臋biorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsi臋biorstw, rachunkowo艣ci i sprawozdawczo艣ci bud偶etowej, prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej, ksi臋gowo艣ci projekt贸w unijnych, przygotowywania biznes plan贸w w celu pozyskania 艣rodk贸w unijnych, zak艂adania i prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej, zarz膮dzania finansami w firmie.

Audytor realizacji projekt贸w unijnych.

Autorka artyku艂贸w na temat rachunkowo艣ci i finans贸w.
Wsp贸艂autorka ksi膮偶ki 鈥濺achunkowo艣膰 projekt贸w wsp贸艂finansowanych ze funduszy Unii Europejskiej鈥.

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja trwa od 27.05.2019 r.聽(godzina 09:00)聽do 05.06.2019 r.聽(godzina 15:00). Osoby zainteresowane udzia艂em prosimy o wype艂nienie聽聽FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Istnieje mo偶liwo艣膰 wcze艣niejszego zako艅czenia rekrutacji, gdy zostanie osi膮gni臋ta maksymalna liczba uczestnik贸w.

鈥 Warunkiem uczestnictwa b臋dzie聽otrzymanie potwierdzenia聽drog膮 e-mail.
鈥 Szkolenia s膮 przystosowane dla os贸b z niepe艂nosprawno艣ciami.
鈥 Informujemy, 偶e szkolenie jest聽BEZP艁ATNE.
聽Zach臋camy聽do wpisywania pyta艅 lub zagadnie艅 do poruszenia na szkoleniu przez trenera (w polu UWAGI – w formularzu rejestracyjnym).

禄禄WA呕NE芦芦
!聽Z uwagi na ograniczon膮 ilo艣膰 miejsc, zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zg艂osze艅 na szkolenie celem umo偶liwienia udzia艂u w nim jak najszerszego grona beneficjent贸w/potencjalnych beneficjent贸w Programu.
!!聽W zwi膮zku z czym prosimy o wpisanie聽numeru wniosku/umowy o dofinansowanie projektu realizowanego聽(lub planowanego do realizacji)聽w ramach RPO WSL 2014-2020聽w formularzu rejestracyjnym, co zwi臋kszy szanse na pozytywn膮 rekrutacj臋 na szkolenie.
!!!聽R贸wnie偶 z tego wzgl臋du ograniczamy udzia艂 w szkoleniu maksymalnie do 2 os贸b z jednej Instytucji.
!!!!聽Zg艂oszenia uczestnik贸w, kt贸rzy brali ju偶 udzia艂 w szkoleniu z danego zakresu b臋d膮 odrzucane.
!!!!!聽Rezygnacj臋 z udzia艂u w szkoleniu nale偶y zg艂osi膰聽na adres e-mail podany w potwierdzeniu zakwalifikowania osoby na dane szkolenie,聽co najmniej na dwa dni robocze聽przed terminem szkolenia do godz. 15:00,聽pod rygorem odmowy zapisu na kolejne szkolenia.

Kontakt:
Anna Beta聽szkoleniarpo@slaskie.pl

tel. 32 77 99 186

lub

Micha艂 Banek聽szkoleniarpo@slaskie.pl聽

(32) 77 99 185

Szczeg贸艂y

Data: 07 czerwca
Czas: 9:00 - 15:00
Organizator: Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa 艢l膮skiego
Miejsce
Katowice

Logotypu EU