Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 10.04.2020

Zarząd Województwa Śląskiego 8 kwietnia 2020 r. wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-356/19 z poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego, typ IV projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

Alokacja konkursu pozwoliła na wybór do dofinansowania wszystkich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

Do dofinansowania na kwotę ponad 1,8 mln zł wybrano 2 projekty.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Logotypu EU