Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 16.10.2019

11 października 2019 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-303/19 z poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 6 mln zł wybrano 9 projektów.

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Logotypu EU