Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Sprawozdanie roczne IP RIT RPO WSL z realizacji RIT za 2015 r. zatwierdzone uchwałą nr 3/2016 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 25 stycznia 2016 r.

Dodano: 13.03.2018

Logotypu EU