Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16

Dodano: 18.05.2016

Informujemy, że 4 maja br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16dla Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram etapów oceny projektów.

Harmonogram oceny

Logotypu EU