Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania – RPSL.04.03.02.IZ.01-24-095/16

Dodano: 10.10.2018

2 października br. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2257/289/V/2018 zaktualizował (po zakończeniu procedury odwoławczej) listę ocenionych wniosków o dofinansowanie projektów zawierającej wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02.IZ.01-24-095/16 dla Poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

Tym samym do dofinansowania wybrano projekt Miasta Rydułtowy pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku sali sportowej przy ul. Generała Józefa Bema w Rydułtowach” (miejsce nr 10 na liście).

Zaktualizowaną listę ocenionych projektów zamieszczamy poniżej, jak i w ogłoszeniu o naborze.

Logotypu EU