Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Informacja kwartalna za II półrocze 2016 r. zatwierdzona uchwałą nr 10/2017 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 27 stycznia 2017 r.

Dodano: 13.03.2018

Logotypu EU