Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Kolejna pula naborów w ramach RIT Subregionu Zachodniego!

Dodano: 31.07.2017

Kolejna pula naborów w ramach RIT Subregionu Zachodniego!

31 lipca 2017 r. ogłoszono kolejne trzy nabory w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego. Od 31 sierpnia 2017 r. Beneficjenci będą mogli składać wnioski do konkursu:

I. RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17 
Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT
Termin trwania naboru: do 16.10.2017 r. do godz. 12.00.00

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
  2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
  3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: a)sprawowanie opieki przez nianię, b) sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
  4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.
Więcej szczegółów – TUTAJ.

II. RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT
Termin trwania naboru: do 29.12.2017 r. do godz. 12.00.00

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Więcej szczegółów – TUTAJ.

 

III. RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17
Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT
Termin trwania naboru: do 31.10.2017 r. do godz. 12.00.00

Na co można otrzymać dofinasowanie?
Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

Więcej szczegółów – TUTAJ.

Logotypu EU