Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu: nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16

Dodano: 16.08.2016

Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) przedstawił listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu: nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregion Zachodni – Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy.

Poniżej zamieszczamy przedmiotową listę wniosków przekazanych do oceny formalnej (po pozytywnej weryfikacji poprawności wniosku).

Lista wniosków na losowanie do oceny formalnej.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU