Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16

Dodano: 30.03.2016

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 opubikowała listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 dotyczącego Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Lista dostępna jest TUTAJ.

Logotypu EU