Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nabór wniosków – programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności

Dodano: 30.10.2017

30 listopada 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków w konursie nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17 dotyczącym poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

Kto może otrzymać dofinansowanie?
wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:
– opartych o samopomoc i wolontariat,
– środowiskowych,
– prozatrudnieniowych,
– edukacyjnych

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 30 listopada 2017 r. do 25 stycznia 2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu
Czerwiec 2018 r.

Budżet naboru
12 068 072,17 PLN

Logotypu EU