Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Nowy nabór z poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT

Dodano: 25.10.2017

30 listopada 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków w konursie dotyczącym poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne – RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17 – RIT Subregionu Zachodniego

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
  2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 30 listopada do 29 grudnia 2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu
Czerwiec 2018 r.

Budżet naboru
721 452,62 PLN tj. 167 305 EUR

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU