Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Ogłoszono pierwszy nabór dla Gospodarki wodno-ściekowej!

Dodano: 30.06.2016

Informujemy, że 30 czerwca br. Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 dla poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego.

Więcej informacji o naborze można znaleźć w zakładce „Nabory” oraz na stronie rpo.slaskie.pl

Logotypu EU