Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Przedłużenie wszystkich trwających naborów wniosków o dofinansowanie

Dodano: 07.01.2016

W związku z trwającym procesem legislacyjnym nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który Sejm przyjął dnia 29 grudnia 2015r., może wystąpić konieczność ponownej analizy zapotrzebowania na miejsca w ośrodkach wychowania przedszkolnego przez Beneficjentów przygotowujących się do złożenia projektów w ramach Poddziałań 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W związku z powyższym nastąpiło przedłużenie wszystkich trwających naborów wniosków o dofinansowanie do dnia 01.02.2016 r. dla konkursów numer:

  1. RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15 – ZIT,
  2. RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15 – RIT
  3. RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 – Konkurs

Logotypu EU