Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT oraz 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT.

Dodano: 05.06.2017

30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursach nr

  • RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16 z poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego. Alokacja konkursu, wynosząca prawie 15,5 mln zł, pozwoliła na dofinansowanie 1 projektu. Wybrano do dofinansowania projekt złożony przez Miasto Wodzisław Śląski pn. Pociąg do dwóch kółek – budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim.
  • RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego. Dofinansowanie otrzymają 2 projekty na kwotę łączną ponad 6,6 mln zł tj. MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI – projekt „Przebudowa i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim” oraz MIASTO RADLIN – projekt „Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie”.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16

Imienna lista Członków KOP
Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16
Imiena lista Członków KOP

Logotypu EU