Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wydłużenie terminu naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17

Dodano: 23.08.2017

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego wydłużył termin naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 dla poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa – RIT.

Termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów po aktualizacji określony został na 29 września 2017 r., zaś termin szacowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu na kwiecień 2018 r.

Logotypu EU