Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wydłużona ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16

Dodano: 01.09.2016

Informujemy, że na podstawie pkt 6.3.1 Regulaminu konkursów dedykowanego dla Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, została wydłużona  ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16 – RIT Subregionu Zachodniego.

Określony w ogłoszeniach o naborze termin rozstrzygnięcia konkursów – sierpień 2016 r. – ulega zmianie na grudzień 2016 r.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU