Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa

Dodano: 27.06.2019

26 czerwca 2019 r. rozstrzygnęliśmy konkurs nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18 z poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno- ściekowa- RIT Subregionu Zachodniego. Dofinansowanie na kwotę ponad 2,3 mln zł otrzymuje 1 projekt pn. “Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Lyski”.

Listę projektów oraz skład Komisji Oceny Projektów publikujemy poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania – nabór RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18

Imienna lista członków KOP – nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18

Logotypu EU