Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 14.02.2020

12 lutego 2020 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-324/19 z poddziałania 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Wybrano 2 projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości prawie 3 milionów złotych.

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Logotypu EU