Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 30.12.2019

19 grudnia 2019 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-298/19 z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania wybrano 4 projekty na łączną kwotę ponad 5,9 mln zł.

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Logotypu EU