Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zaktualizowana lista wniosków podlegających ocenie merytorycznej – konkurs nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

Dodano: 15.12.2016

W związku z negatywnym wynikiem ponownej oceny formalnej jednego wniosku o dofinansowanie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  opublikował zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16, poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Poniżej znajdą Państwo zaktualizowaną listę.
Zaktualizowana lista wniosków podlegająca ocenie merytorycznej

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU