Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT

Dodano: 27.07.2018

Ze względu na złożony proces oceny wniosków o dofinansowanie oraz z powodu przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przesunęliśmy termin rozstrzygnięcia naboru nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17 z poddziałania 5.2.1. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z lipca 2018 r. na wrzesień 2018 r.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

 

Logotypu EU