Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Konkursy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Dodano: 30.11.2016

Informujemy, iż  Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 30.11.2016 ogłosił niżej wymienione konkursy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych:

1. RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 – Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.12.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 23 531 118,29 PLN;

 

2. RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16 – Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2016r. do dnia 15 lutego 2017r. Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 186 934,93 PLN;

 

3. RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 – Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 8 lutego 2017 r. Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: projektów w konkursie: 8 741 084,88 PLN;

 

4. RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16 – Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 30 stycznia 2017 r. Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 1 736 177,63 PLN.

Logotypu EU