Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego ÔÇô RIT RPSL.11.02.02-IZ.01-24-248/18

Dodano: 30.03.2018
Numer naboru: RPSL.11.02.02-IZ.01-24-248/18
Termin naboru: od 2018-04-30[00:00:00] do 2018-06-12 [12:00:00]
O┼Ť priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencja┼éu edukacyjnego
Dzia┼éanie: 11.2. Dostosowanie oferty kszta┼écenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy ÔÇô kszta┼écenie zawodowe uczni├│w
Poddzia┼éanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego ÔÇô RIT

 

Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego z siedzib─ů w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarz─ůdzaj─ůca Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020 og┼éasza konkurs nr┬áRPSL.11.02.02-IZ.01-24-248/18w┬áramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencja┼éu edukacyjnego, Dzia┼éanie 11.2 Dostosowanie oferty kszta┼écenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy ÔÇô kszta┼écenie zawodowe uczni├│w, Poddzia┼éanie┬á11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ÔÇô RIT Subregionu Zachodniego.

Integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů Og┼éoszenia o konkursie/rundzie konkursu jest Regulamin konkursu nr┬áRPSL

Wnioskodawca zobowi─ůzany jest do zapoznania si─Ö z regulaminem i Instrukcj─ů u┼╝ytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawc├│w/beneficjent├│w RPO WSL 2014-2020.

Informacje o naborze

Termin, od którego można składać wnioski 2018-04-30 (od godziny 00:00:00)
Termin, do kt├│rego mo┼╝na sk┼éada─ç wnioski┬á2018-06-12 (do godziny 12:00:00). Wnioski z┼éo┼╝one po up┼éywie terminu zamkni─Öcia naboru nie b─Öd─ů rozpatrywane.
Termin rozstrzygnięcia konkursu październik 2018

Miejsce składania wniosków
Urz─ůd Marsza┼ékowski Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego w Katowicach
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Sposób składania wniosków o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç wy┼é─ůcznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomoc─ů Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014)┬álsi.slaskie.pl. Wniosek o dofinansowanie nale┼╝y przes┼éa─ç w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs z wykorzystaniem:

  1. Platformy e-Us┼éug Publicznych SEKAP dost─Öpnej pod adresem www.sekap.pl (Katalog us┼éug ┬╗ Rozw├│j regionalny ┬╗ Regionalny Program Operacyjny Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego na lata 2014-2020), lub
  2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem epuap.gov.pl z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego

Kto i na co mo┼╝e dosta─ç dofinansowanie

Kto może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wyb├│r do dofinansowania projekt├│w, realizowanych w┬áramach┬áOsi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencja┼éu edukacyjnego, Dzia┼éanie 11.2 Dostosowanie oferty kszta┼écenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy ÔÇô kszta┼écenie zawodowe uczni├│w, Poddzia┼éanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego ÔÇô RIT (Subregion Zachodni).

O dofinansowanie mog─ů wyst─Öpowa─ç wszystkie podmioty, kt├│re spe┼éniaj─ů kryteria okre┼Ťlone w regulaminie konkursu, z wy┼é─ůczeniem:

  1. os├│b fizycznych (nie dotyczy os├│b prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub o┼Ťwiatow─ů na podstawie przepis├│w odr─Öbnych);
  2. podmiot├│w, o kt├│rych mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 2077);
  3. podmiot├│w, o kt├│rych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj─ůcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
  4. podmiot├│w, o kt├│rych mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pa┼║dziernika 2002 r. o odpowiedzialno┼Ťci podmiot├│w zbiorowych za czyny zabronione pod gro┼║b─ů kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).

Ponadto zaznacza si─Ö, ┼╝e warunkiem ubiegania si─Ö o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatk├│w, jak r├│wnie┼╝ z op┼éacaniem sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Pa┼ästwowy Fundusz Rehabilitacji Os├│b Niepe┼énosprawnych i innych nale┼╝no┼Ťci wymaganych odr─Öbnymi przepisami. Powy┼╝szy zapis jest integraln─ů cz─Ö┼Ťci─ů Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G ÔÇô O┼Ťwiadczenia Beneficjenta – wniosku o dofinansowanie projektu).

Na co mo┼╝na otrzyma─ç dofinansowanie?
W ramach konkursu Wnioskodawcy mog─ů sk┼éada─ç wnioski na ni┼╝ej wskazany typ projekt├│w:

  1. Poprawa jako┼Ťci edukacji w szko┼éach i plac├│wkach prowadz─ůcych kszta┼écenie zawodowe we wsp├│┼épracy z otoczeniem, w szczeg├│lno┼Ťci z pracodawcami, poprzez: a) doskonalenie umiej─Ötno┼Ťci i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktor├│w praktycznej nauki zawodu; b) podnoszenie umiej─Ötno┼Ťci oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczni├│w i wzmacnianie ich zdolno┼Ťci do zatrudnienia; c) rozw├│j wsp├│┼épracy szk├│┼é lub plac├│wek prowadz─ůcych kszta┼écenie zawodowe z ich otoczeniem spo┼éeczno-gospodarczym; d) rozw├│j doradztwa edukacyjno-zawodowego.
  2. Realizacja dzia┼éa┼ä w zakresie stworzenia w szkole i plac├│wkach prowadz─ůcych kszta┼écenie zawodowe warunk├│w kszta┼écenia zawodu, odzwierciedlaj─ůcych naturalne warunki pracy.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania [%] 95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie PLN 1 319 531,64
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie EUR 316 662,26
Data okre┼Ťlenia warto┼Ť─ç w PLN 2018-02-27 gdzie 1 EUR = 4,1670 PLN

Dodatkowe informacje

Kryteria wyboru projekt├│w┬áIOK dokona oceny i wyboru projekt├│w w oparciu o kryteria wyboru projekt├│w przyj─Öte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarz─ůd Wojew├│dztwa ┼Ül─ůskiego, stanowi─ůce za┼é─ůcznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 23 marca 2018 roku.

┼Ürodki odwo┼éawcze przys┼éuguj─ůce Wnioskodawcy
Szczeg├│┼éowe informacje odno┼Ťnie procedury odwo┼éawczej dost─Öpne s─ů w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

Gdzie po informacje?

Telefon do pracownika Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs: 032 77 40 363, 032 77 40 464
Mail do pracownika Instytucji Organizuj─ůcej Konkurs: radoslaw.krawiec@slaskie.pl, katarzyna.czerwik@slaskie.pl

Główny Punkt Informacyjny w Regionie
ul. D─ůbrowskiego 23, parter, sektor C
40-037 Katowice

Wnioskodawca zobowi─ůzany jest do zapoznania si─Ö z regulaminem i Instrukcj─ů u┼╝ytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawc├│w/beneficjent├│w RPO WSL 2014-2020.

Pytania i odpowiedzi dotycz─ůce naboru znajdziesz w zak┼éadce:┬ácz─Östo zadawane pytania

Wi─Öcej informacji mo┼╝na znale┼║─ç na stronie www.rpo.slaskie.pl –┬áTUTAJ.

Logotypu EU