Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

Dodano: 08.06.2017

Informujemy, że 6 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego. Alokacja w konkursie wynosząca ponad 10 mln złpozwolił na dofinansowanie 4 projektów.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu oraz w ogłoszeniu naboru.

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16

Imienna lista Członków KOP

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU