Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Dodano: 06.03.2018

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu z poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT. W ramach naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17 dofinansowanie na łączną kwotę prawie 1,5 mln zł otrzymają 4 projekty.

Listę projektów wybranych do dofinansowania oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów można znaleźć w załączniku poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

Lista projektów wybranych do dofinansowania – RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17

Imienna lista Członków KOP

Logotypu EU